نشانی کلینیک

خوزستان، اهواز ، کیانپارس
نبش 10 شرقی، ساختمان امام علی
واحد 12
تلفن: 06113924841
        06113924842

آدرس بر روی نقشه گوگل

مقالات پزشکی مرتبط با دندان پزشکی

جدیدترین مقالات پزشکی مربوط به دندان پزشکی در این بخش قرار خواهند گرفت

درباره فلورايد چه مي دانيد؟

بدن ما به فلورايد نياز دارد و از طرق مختلف فلورايد مورد نياز بدن تامين مي شود .

درباره فلورايد چه مي دانيد؟

فلورايد يکي از عناصر موجود در طبيعت است . ترکيبات متفاوتي از اين عنصر در حال حاضر وجود دارد . بطور طبيعي در برخي مواد غذايي مانند ماهي ، ميگو ، چاي و اب آشاميدني ترکيبات فلورايد با مقادير متفاوت وجود دارد .

ادامه ...

آشنايي با آبسه دندان و درمان آن

اگرپالپ دندان پس از عفوني (آلوده به باکتري) شدن نتواند از خود دفاع کند احتمال تشکيل آبسه دنداني در نوک ريشه بسيار زياد ميشود.

آشنايي با آبسه دندان و درمان آن

آشنايي با آبسه دندان و درمان آن آبسه دندان اگرپالپ دندان پس از عفوني (آلوده به باکتري) شدن نتواند از خود دفاع کند احتمال تشکيل آبسه دنداني در نوک ريشه بسيار زياد ميشود. چنين عفونتي از نوک ريشه دندان خود را به لثه رسانده و باعث تورم و ايجاد ...

ادامه ...

آيا مسواکهاي برقي مفيد هستند ؟

مسواک‌هايي که با برق يا باتري کار مي‌کنند، قدرت پاک‌کنندگي بيشتري دارند

آيا مسواکهاي برقي مفيد هستند ؟

پژوهشگران علوم بهداشتي مي گويند نتايج تحقيقات گوناگون نشان داده است مسواک‌هايي که با برق يا باتري کار مي‌کنند، قدرت پاک‌کنندگي بيشتري دارند چون با شدت و قدرت مناسبي دندان‌ها را تميز مي‌کنند.

ادامه ...

التهاب لثه ها

ژنژيويت يکي از بيماريهاي بافت اطراف دندان ( Periodontal ) است .

التهاب لثه ها

ژنژيويت يکي از بيماريهاي بافت اطراف دندان ( Periodontal ) است . اين دسته از بيماريها زماني که التهاب و عفونت بافت اطراف دندان را تخريب مي کنند بوجود مي آيند .

ادامه ...