نشانی کلینیک

خوزستان، اهواز ، کیانپارس
نبش 3 غربی پلاک 50 کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر مقدسی
تلفن:06133384391
        06133384392 - 06133384393

آدرس بر روی نقشه گوگل

خدمات کلینیک تخصصی دندانپزشکی dentolase


 

در این مرکز تمامی خدمات دندانپزشکی  توسط کادر مجرب وچهار دستگاه لیزر که هر کدام برای تعدادی از اعمال دندان پزشکی مناسب هستند، انجام می شود.

1.     لیزر تشخیص: توسط این دستگاه لیزر، پوسیدگی دندانها که توسط هیچ روش دیگری قابل تشخیص نیستند، در این روش در اولین مراحل بیماری تشخیص داده می شوند. در شکل زیر نحوه کار آن را ببینید.

 

 

2.     لیزر دیود 940 : با این دستگاه کلیه جراحی های بافت نرم و عصب کشی ها و درمان ریشه انجام می پذیرد.

 

3.     لیزر دیود 810 :با این دستگاه اعمال زیبایی علی الخصوص بلیچینگ انجام می شود.

 

4.     لیزر ایربیوم :با این دستگاه لیزر، تمامی جراحی های بافت سخت  از جمله ایمپلنت و بعضی جراحی های اصلاح استخوانی برای زیبایی ،انجام می گیرد.

  

 

ما در dentolase آنچه شایسته است، بر می گزینیم.