نشانی کلینیک

خوزستان، اهواز ، کیانپارس
نبش 3 غربی پلاک 50 کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر مقدسی
تلفن:06133384391
        06133384392 - 06133384393

آدرس بر روی نقشه گوگل

معاینات مرتب و دوره ای دندان و دهان

عادت کرده ایم وقتی به دندان پزشک مراجعه کنیم که مشکل داشته باشیم، مثل درد یا ورم یا مشکل غذا خوردن و ... در این مواقع هم درمان پیچیده تر است و هم طبعا هزینه بیشتری باید بپردازیم. علاوه بر آن بافت از دست رفته دیگر هیچ گاه بر نمی گردد و مقداری از دندان که نابود شده دیگر وجود ندارد که هم اینها باعث می شود عمر درمان ارائه شده بسیار کم باشد.

از آنجا که بسیاری از بیماری ها علی الخصوص در حیطه دهان و دندان ممکن است وجود داشته باشد ولی ما بی خبر باشیم، وقتی متوجه می شویم که شاید برای درمان دیر شده است.

dental-checkup

عاقلانه این است که به طور مرتب به دندانپزشک مراجعه کنیم. مراجعه هر 6 ماه یکبار به کلینیک باعث می شود تمامی معاینات لازم برای شما توسط دستگاه های پیشرفته و کادر ورزیده و آموزش دیده انجام گردد و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد سریعا تشخیص داده می شود.